SERVICES

MOUNTAIN TRAINING

Tại The Challenge Rock Climbing luôn có các khóa học – đào tạo leo núi chuyên nghiệp dành cho các cá nhân và tập thể như công ty nước ngoài, trường học quốc tế, hội nhóm… để rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần, kỹ năng làm việc nhóm, kĩ năng sinh tồn và sơ cấp cú để ứng phó với thiên nhiên.


To improve the quality of creating and imparting the best skills, we invited coach Nguyen Mau Linh - who is one of the first and only three Vietnamese to successfully conquer the "Roof of the World" Mount Everest. – become the person who directly coach and train you in professional climbing skills at The Challenge Rock Climbing.